อยู่อย่างพอเพียง – อิ๊ด วงฟลาย โครงการคำพ่อสอน

เพลงเศรษฐกิจพอเพียง thai-king-9

ฟังเพลงอยู่อย่างพอเพียง

ศิลปิน : อิ๊ด วงฟลาย
อัลบั้ม : โครงการคำพ่อสอน

“…เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชี­วิต รากฐานของความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือ­นเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคาร­ไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ท­ี่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป…”
พระบรมราโชวาท พระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา

Read moreอยู่อย่างพอเพียง – อิ๊ด วงฟลาย โครงการคำพ่อสอน