โฆษณา ปตท. ตอน Transformer (Inventing Green Campaign)

Read moreโฆษณา ปตท. ตอน Transformer (Inventing Green Campaign)

MV บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน – รวมศิลปินวงการบันเทิง กองทัพบกร่วมกับ ปตท. เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย และเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา

MV บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน – รวมศิลปิน กองทัพบกร่วมกับ ปตท. เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย และเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา