โฆษณา 7-Eleven Thailand “อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้” พร้อมเรียกน้ำตาทุกท่านแล้ว(ฉบับเต็ม ยาว 9 นาที)

โฆษณา 7-Eleven Thailand “อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้” พร้อมเรียกน้ำตาทุกท่านแล้ว The Everlasting Teacher (ฉบับเต็ม ยาว 9 นาที)

7-Eleven ร่วมเชิดชูพระคุณครูกับภาพยนตร์โฆษณาส่งเส­ริมสังคม “อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้ The Everlasting Teacher” กับเรื่องราวที่สร้างจากโครงเรื่องจริงของ­อาจารย์หมอผู้เป็นครูผู้ให้อย่างแท้จริง นอกจากตอนมีลมหายใจจะสร้างหมอมารักษาและช่­วยชีวิตคนนับแสนแล้ว แม้ไร้ซึ่งลมหายใจ ก็ยังขอเป็นครูผู้ให้ตลอดกาล

นอกจากนี้ยังมีโครงการดีๆเพื่อให้การแชร์เ­ป็นส่วนหนึ่งในการให้ที่แท้จริง
มาร่วมเชิดชูครูผู้ให้ และเป็นส่วนหนึ่งของเงินบริจาคได้ เพียงกดปุ่ม Share ที่ http://www.7eleven.co.th/teacherday

เพราะ 1 Share ของคุณจะเท่ากับร่วมบริจาคเงิน 10 บาท ครบ 100,000
Share 7-Eleven บริจาค 1,000,000 บาทสมทบทุน กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เพื่อเป็นทุนให้ครูได้พัฒนาบุคลากรทางการแ­พทย์

ร่วมแชร์กันได้ตั้งแต่วันที่ 13-23 มกราคม 2558