โฆษณา โครงการ พลังคิด สะกิดโลก แสดงโดย เจมส์ มาร์ ความยาว 45 วินาที

โฆษณา โครงการ พลังคิด สะกิดโลก แสดงโดย เจมส์ มาร์ ความยาว 45 วินาที

โครงการแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา “พลังคิด สะกิดโลก”
ชิงทุนสนับสนุนการศึกษา 2,000,000 บาท
สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2556 หรือ
สมัครทางเว็บไซต์ www.พลังคิด.com , www.eppo.go.th ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2556