ตัวอย่างภาพยนตร์ โลงจำนำ pawn shop

ตัวอย่างภาพยนตร์ โลงจำนำ pawn shop

ภาพยนตร์เรื่อง “โลงจำนำ” PAWN SHOP (MOVIE CLIP#1)
แสดงนำโดย กฤษดา สุโกศล (แคลปป์) : ศุภักษร ไชยมงคล (กระแต)
อำนวยการสร้าง GOLDEN A ENTERTAINMENT CO.,LTD. / FREEFILMPICTURES ผลิต
บทและกำกับฯโดย ภาม รังสี : ดูแลการผลิต สุพพัต เรืองศรี