โฆษณา สี TOA – โน้ต อุดม ​แต้พานิช – สี TOA Duraclean Oxygen Plus “ดม”

ภาพยนตร์​โฆษณา สี TOA – โน้ต อุดม ​แต้พานิช – สี TOA Duraclean Oxygen Plus “ดม”

นวัตกรรมสีเพื่อสุขภาพ จาก TOA Supershield Duraclean Oxygen Plus สีทาภายใน “ปลอดภัยกับทุกลมหายใจ ปลอดภัยกับทุกชีวิตในบ้าน”

สี….สร้างอากาศบริสุทธิ์ ด้วยนวัตกรรม Air Detoxify Technology
สี….กลิ่นอ่อน เข้าอยู่ได้ทันทีใน 1 ชั่วโมง
สี….เช็ดได้ ตลอดอายุการใช้งาน
และปลอดภัยกว่า 10 เท่า ด้วย Ultra Low VOCs Technology

เมื่อโน้ต อุดม ชวนเพื่อนน้องหมาตัวน้อยผู้เชี่ยวชาญด้านก­าร “ดม” มาพิสูจน์กลิ่นอ่อนของสี ทาภายใน TOA Supershield Duraclean Oxygen Plus ที่ทาเสร็จ 1 ชม. เข้าอยู่ได้ทันที , เช็ดล้างได้ตลอดการใช้งาน และ นวัตกรรมสร้างอากาศบริสุทธิ์ “ปลอดภัยกับทุกลมหายใจ ปลอดภัยกับทุกชีวิตในบ้าน”