คอนเสิร์ต The Session ปรากฏการณ์ดนตรี แสดงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

คอนเสิร์ต The Session ปรากฏการณ์ดนตรี แสดงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 สนุกสนานกับ ชาย เมืองสิงห์ (สมเศียร พานทอง) Man City Lion และ ติ๊ก ชีโร่ (มนัสวิน นันทเสน)