มาโรงเรียน – นกแล

นกแล

ฟังเพลง มาโรงเรียน

Artist :นกแล
Album : หนุ่มดอยเต่า
GRAMMY

Copy code ด้านล่าง เพื่อนำไปโพสใน... Comment Hi5, My space, Blog

เนื้อเพลง มาโรงเรียน

ศิลปิน :นกแล
คำร้อง : สมเกียรติ สุยะราช
ทำนอง : สมเกียรติ สุยะราช

มามะ มามะ มามะ มามะ มามะ มามะ
หนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับสอง (มามะ)
สองบวกสองก็ได้แค่สี่ (มามะ)
หมั่นหัดอ่านหัดเขียนให้ดี (มามะ)
วิชามีสุขีมากหลาย (มามะ)
อยากสบายต้องไปโรงเรียน
ต้องไปโรงเรียน ต้องไปโรงเรียน
ต้องไปโรงเรียน ต้องไปโรงเรียน
หมั่นหัดหมั่นเพียร หมั่นหัดหมั่นเพียร
ร่ำเรียนวิชา ร่ำเรียนวิชา
มา มา มา (อย่าไปโน่นอย่าไปนี่)
มา มา มา (อย่าไปโน่นอย่าไปนี่)
มา มา มา (มาโรงเรียนมาโรงเรียน)
มา มา มา (มาโรงเรียนมาโรงเรียน)

ซ้ำทั้งหมด