ร่ำลา – อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ฟังเพลงร่ำลา

ศิลปิน : อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อัลบั้ม : ธรรพ์ณธร พิเศษ

Read moreร่ำลา – อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

หัวใจกระดาษ – อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ฟังเพลงหัวใจกระดาษ

ศิลปิน : อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อัลบั้ม : คนธรรพ์ณธร

Read moreหัวใจกระดาษ – อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา