ตัวอย่างภาพยนตร์ Jackass Presents: Bad Grandpa แจ็คแอส เสนอ: ปู่ซ่าส์มหาภัย

ตัวอย่างภาพยนตร์ Jackass Presents: Bad Grandpa

JACKASS PRESENTS BAD GRANDPA
หรือ แจ็คแอส เสนอ : ปู่ซ่าส์มหาภัย
วางกำหนดเข้าฉาย 23 มกราคม 2557