แสดงสด เพลง Live And Learn โชว์พิเศษ แม่ขวัญจิต และ แตงโม, นัท, กิต, สงกรานต์ รายการ The Voice Thailand 2013

แสดงสด Live And Learn โชว์พิเศษ แม่ขวัญจิต และ แตงโม, นัท, กิต, สงกรานต์ รายการ The Voice Thailand 2013