MV เพลง Suck Sin – Dezember

MV เพลง Suck Sin – Dezember

เนื้อเพลง suck sin

เที่ยวเห่าห่อนไปทั่วโลก แก่วงกระโปกตามหาความเป็นธรรม
ไอ้ระยำ คนอย่างมึง สร้างแต่บาปแต่กรรม fuck suck sin

ดั่งวิญญาณร่อนเร่พเนจร อย่างกับหนอนซอนไซ ในซากหมา
มึงก็แค่ คนชิงเหี้ยมาเกิดแสนต่ำช้า fuck suck sin

ทั้งลาภยศ เงินทองแสนมากมาย แต่ไม่วายกระหายอยากได้เพิ่ม มากกว่าเดิม
จนเหิมเกริมจะเอาทั้งแผ่นดิน fuck suck sin

ควาย ไอ้คนหัวควาย ควาย ไอ้คนหัวควาย
fuck the suck sin fuck the suck sin

ทำทุกวิถีทางทั้งจ่ายทั้งจ่ายให้คนเห็นใจ
ดันน้องขึ้นเป็นใหญ่แก้กฏหมายเพื่อให้มันกลับมา
สารเลว อันธพาล เดรัจฉาน สันดานหมา
ไอ้ระยำ ไอ้ชั่วช้า

บ้านเมืองดิ่งลงเหวด้วยความรวดเร็วเพราะผู้นำต่ำช้า
หน้าด้านกู้หนี้มา สร้างแต่ปัญหากับจะแก้กฏหมาย
อีหน้าด้าน อีหน้าโง่
อีโสมม อีขายชาติ สมองกลวง อีลวงโลก
คนดีๆ พลันมาจากไป คนเลวๆมันก็ตายช้า
คนทำดีกลับไม่เห็นค่า ไปบูชาคนที่ชั่วช้า
ทำไม ทำไม ทำไม ทำไม
(ซ้ำทั้งหมด)