เพลง สังฆราชบูชา 100 ปี (Sangharaja Praise for his 100th Birthday ) – ปาน ธนพร แวกประยูร

เพลง สังฆราชบูชา 100 ปี (Sangharaja Praise for his 100th Birthday ) – ปาน ธนพร แวกประยูรฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ ปทุมวนาราม
ทำนอง : รัชต์พงษ์ สมศรี (ภู ศิษย์มาวิตต์)
เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร
ดาวน์โหลดเพลง ฟรี ได้ที่ https://www.dropbox.com/s/homrquu5cfcbunh/เพลงสังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี.mp3