MV เพลง อะไรก็ผิด – ลาบานูน

MV เพลง อะไรก็ผิด – ลาบานูน

เพลง อะไรก็ผิด
เนื้อร้อง สุรชัย พรพิมานแมน
ทำนอง ลาบานูน
เรียบเรียง ลาบานูน และ ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์

รักที่เริ่มจะเก่า ก็คงเหลือเวลาไม่นาน
เพราะว่าความสำคัญ หมดลงแล้วเมื่อเธอหมดใจ
ฉันเหมือนของเก่าๆ ที่เธออยากทิ้งไป
ใช่ไหมเธอ โอว…
ทุกๆเรื่องมันผิด เมื่อความคิดของเธอเปลี่ยนไป
พยามยามเท่าไร ก็ไม่เห็นจะได้กลับมา
รักที่เริ่มมาดี ก็อาจมีน้ำตา
ใช่ไหมเธอ โอว…
คนที่เธอหมดรัก คงไม่ยากที่จะเข้าใจ
ทำอะไร ก็ผิด เสมอ
ไม่เหลืออะไรที่ถูกใจเธอ เอาใจก็ทำให้เธอรำคาญ
เจ็บปวดมันไปคนเดียวอย่างนั้น เพราะฉันยังรักเธอทั้งหัวใจ
ไม่เหลืออะไรที่เธอว่าดี ทำดีก็คงไม่ได้อะไร
เป็นสิ่งที่เกือบจะหมดความหมาย รั้งเธอเอาไว้ คงได้ไม่นาน
เพราะเธอไม่รักฉันอีกแล้ว
ของที่เริ่มจะเก่า ก็ไม่เหลือคุณค่าอะไร
แม้ต้องช้ำเพียงใด จะไม่ฝืนใจเธอหรอกหนา
ฉันมันต้องเข้าใจ ปล่อยให้เธอเลิกรา
ใช่ไหมเธอ โอว…
คนที่เธอหมดรัก คงไม่ยากที่จะเข้าใจ
ทำอะไร ก็ผิด เสมอ
ไม่เหลืออะไรที่ถูกใจเธอ เอาใจก็ทำให้เธอรำคาญ
เจ็บปวดมันไปคนเดียวอย่างนั้น เพราะฉันยังรักเธอทั้งหัวใจ
ไม่เหลืออะไรที่เธอว่าดี ทำดีก็คงไม่ได้อะไร
เป็นสิ่งที่เกือบจะหมดความหมาย รั้งเธอเอาไว้ คงได้ไม่นาน
เพราะเธอไม่รักฉันอีกแล้ว
คนเคยรักกัน ผูกพันมากมาย
แต่วันนี้ทำอะไรก็ผิด โอว…
แค่รอเวลาเท่านั้น วันที่เธอทิ้งไป คนที่มันหมดรัก จะเหนี่ยวจะรั้งได้ยังไง
คนหน้าเดิมอย่างฉัน มันคงไม่มีความหมาย

ไม่เหลืออะไรที่ถูกใจเธอ เอาใจก็ทำให้เธอรำคาญ
เจ็บปวดมันไปคนเดียวอย่างนั้น เพราะฉันยังรักเธอทั้งหัวใจ
ไม่เหลืออะไรที่เธอว่าดี ทำดีก็คงไม่ได้อะไร
เป็นสิ่งที่เกือบจะหมดความหมาย รั้งเธอเอาไว้ คงได้ไม่นาน