MV เพลง ชายแดนสิตาย – เอฟเอ็มทีวี Gangnam Style

เนื้อร้องภาษาอีสาน

คนซายแดนกำลังสิตาย กำลังสิตาย
อีพ่อ อีแม่ หมู่ข้อยเฮ็ดไฮเฮ็ดนาอยุ่ หม่อง ซายแดน
ปลูกมันปลูกปาล์มปลูกยางพาราอยู่เลาะแนว ซายแดน
สุมื้อนี้ เขมร เข้ามาไล่ ซุมข้อยที่อยู่ ซายแดน
สิให้ไปไส ซุมข้อย บ้านอยู่ซายแดน

เขมร มาแล้วเด้
ปีนข้ามผา มาไล่ที่นาซุมข้อย มันมาแล้วเด้
ที่นาหนองจาน หลวงออก สิทธิ์ให้ เขมรมาไล่แล้วเด้
มาจับไทย ขังคุก เปรซอร์มันก็เฮ็ดมาแล้วเด้
มันเฮ็ดมาแล้วเด้

เฮ็ดจังได๋นอ เขมรแห่มาจ่อ
ซ่อยกันนอ เฮ
อีแม่ อีพ่อ เฮ
ไล่เขมรไป คนไทยได้อยู่ต่อ
ซ่อยกันนอ เฮ
คนไทยสุคน นอ
ไล่เขมรพ้น จากฝั่งไทย กลับไปขแมร์ ขแมร์ ขแมร์ แม แม

คนซายแดนกำลังสิตาย กำลังสิตาย สิตาย สิตาย
คนซายแดนกำลังสิตาย กำลังสิตาย สิตาย สิตาย
โอ๊ย….เสร็จเขมรแท้
สิตาย สิตาย สิตาย
คนซายแดนกำลังสิตาย
โอ๊ย….เสร็จเขมรแท้
สิตาย สิตาย สิตาย
โอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะ

อยู่ไส ตำรวจทหาร คือให้ เขมรมายึด ชายแดน
คนไทยเข้าไปบ่ได้ แต่ให้เขมรมายึด ชายแดน
เฮ็ดไฮ่เฮ็ดนา บ่ได้เจ้านาย เพิ่นไล่ ออกจากชายแดน
สิเอาหยังกินหล่ะ ซุมข้อย คนชายแดน

เขมร มาแล้วเด้
ซุมข้อยมือเปล่า เขมรมีปืน มันแห่เข้ามา แล้วเด้
ผู้หลักผู้ใหญ่มุดหัวอยู่ไส เขมรมันมา แล้วเด้
ไล่คนไทยออก เขมรแห่เข้า ส่ำยกให้เขา แล้วเด้
เสียดินแดน แล้วเด้

เฮ็ดจังได๋นอ เขมรแห่มาจ่อ
ซ่อยกันนอ เฮ
อีแม่ อีพ่อ เฮ
ไล่เขมรไป คนไทยได้อยู่ต่อ
ซ่อยกันนอ เฮ
คนไทยสุคน นอ
ไล่เขมรพ้น จากฝั่งไทย กลับไปขแมร์ ขแมร์ ข แมร์ แม แม

คนซายแดนกำลังสิตาย กำลังสิตาย สิตาย สิตาย
คนซายแดนกำลังสิตาย กำลังสิตาย สิตาย สิตาย
โอ๊ย….เสร็จเขมรแท้
สิตาย สิตาย สิตาย
คนซายแดนกำลังสิตาย
โอ๊ย….เสร็จเขมรแท้
สิตาย สิตาย สิตาย
โอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะ

ยอมอยู่เบาะ ซุมเจ้าสิยอมอยู่เบาะ มาแหมะ มาแหมะ
ไล่เขมร เอา แดนคืนมา
ยอมอยู่เบาะ ซุมเจ้าสิยอมอยู่เบาะ มาแหมะ มาแหมะ
ไล่เขมร เอา แดนคืนมา
ขั่นซ้าก็นี่ เสร็จเขมรแท้
โอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะ
โอ๊ย….เสร็จเขมรแท้
สิตาย สิตาย สิตาย
คนซายแดนกำลังสิตาย
โอ๊ย….เสร็จเขมรแท้
สิตาย สิตาย สิตาย
โอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะ
คนซายแดนกำลังสิตาย

คำแปลเนื้อร้องเป็นภาษาไทย

คนชายแดนกำลังจะตาย กำลังจะตาย
คุณพ่อ คุณแม่ พวกเราทำไร่ไถนาอยู่ที่ ชายแดน
ปลูกมัน ปลูกปาล์มปลูกยางพาราอยู่แถวแนวชายแดน
ทุกวันนี้เขมรเข้ามาไล่ พวกเราที่อยู่ชายแดน
จะให้ไปไหน พวกเราบ้านอยู่ชายแดน

เขมร มาแล้ว เด้
ปีนข้ามหน้าผา มาไล่ที่นาพวกเรา มันมาแล้วเด้
ที่นาหนองจาน หลวงออก สิทธิ์ให้ เขมรมาไล่แล้วเด้
มาจับไทย ขังคุก เปรซอร์มันก็ทำมาแล้วเด้
มันทำมาแล้วเด้

ทำอย่างไรหนอ เขมรแห่มาจ่อ
ช่วยกันหนอ เฮ
คุณแม่ คุณพ่อ เฮ
ไล่เขมรไป คนไทยได้อยู่ต่อ
ช่วยกันหนอ เฮ
คนไทยทุกคน หนอ
ไล่เขมรพ้น จากฝั่งไทย กลับไปขแมร์ ขแมร์ ขแมร์ แม แม

คนชายแดนกำลังจะตาย กำลังจะตาย จะตาย จะตาย
คนชายแดนกำลังจะตาย กำลังจะตาย จะตาย จะตาย
โอ๊ย….เสร็จเขมรแท้
จะตาย จะตาย จะตาย
คนชายแดนกำลังจะตาย
โอ๊ย….เสร็จเขมรแท้
จะตาย จะตาย จะตาย
โอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะ

อยู่ไหนตำรวจทหาร ปล่อยให้ เขมรมายึด ชายแดน
คนไทยเข้าไปไม่ได้ แต่ให้เขมรมายึด ชายแดน
ทำไร่ ทำนา ไม่ได้เจ้านาย ท่านไล่ ออกจากชายแดน
จะเอาอะไรกินหล่ะ พวกเรา คนชายแดน

เขมร มาแล้วเด้
พวกเรามือเปล่า เขมรมีปืน มันแห่เข้ามา แล้วเด้
ผู้หลักผู้ใหญ่มุดหัวอยู่ไหนเขมรมันมา แล้วเด้
ไล่คนไทยออก เขมรแห่เข้า เหมือนยกให้เขา แล้วเด้
เสียดินแดน แล้วเด้

ทำอย่างไรหนอ เขมรแห่มาจ่อ
ช่วยกันหนอ เฮ
คุณแม่ คุณพ่อ เฮ
ไล่เขมรไป คนไทยได้อยู่ต่อ
ช่วยกันหนอ เฮ
คนไทยทุกคน หนอ
ไล่เขมรพ้น จากฝั่งไทย กลับไปขแมร์ ขแมร์ ขแมร์ แม แม

คนชายแดนกำลังจะตาย กำลังจะตาย จะตาย จะตาย
คนชายแดนกำลังจะตาย กำลังจะตาย จะตาย จะตาย
โอ๊ย….เสร็จเขมรแท้
จะตาย จะตาย จะตาย
คนชายแดนกำลังจะตาย
โอ๊ย….เสร็จเขมรแท้
จะตาย จะตาย จะตาย
โอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะ

ยอมอยู่หรือ พวกเจ้าจะยอมอยู่หรือ มาสิ มาสิ
ไล่เขมร เอา แดนคืนมา
ยอมอยู่หรือ พวกเจ้าจะยอมอยู่หรือ มาสิ มาสิ
ไล่เขมร เอา แดนคืนมา
ขืนซ้ากว่านี้ เสร็จเขมรแท้
โอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะ
โอ๊ย….เสร็จเขมรแท้
จะตาย จะตาย จะตาย
คนชายแดนกำลังจะตาย
โอ๊ย….เสร็จเขมรแท้
จะตาย จะตาย จะตาย
โอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ โอ๊ะโอ๊ะ
คนชายแดนกำลังจะตาย