ตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีกึ่งละคร ศึกเก้าทัพ

ตัวอย่าง ภาพยนตร์สารคดีกึ่งละคร ศึกเก้าทัพ
ตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีกึ่งละคร ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ กองทัพบก ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์และภาพยนตร์สารคดีกึ่งละคร

ออกอากาศในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๒๒.๐๐ น.
ทางสถานีกองทัพบกช่อง ๕