MV เพลง Himawari (ดอกทานตะวัน) – JAPAN FOR THAILAND (Thailand floods)

MV เพลง Himawari (ดอกทานตะวัน) – JAPAN FOR THAILAND (Thailand floods)

ภาพข่าวอุทกภัยของประเทศไทยก็มีการเผยแพร่ไปทั่วโลก และทำให้ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกกังวลกับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่มีความผูกพันกับประเทศไทยของเราอย่างประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ประสบภัยสินามิเมื่อที่ผ่านประเทศไทยของเราก็ได้ช่วยเหลือในการบริจาค และทำคลิปวีดีโอให้กำลังใจเพื่อนชาวญี่ปุ่น มาครั้งนี้ที่ไทยประสบอุทกภัย ทางญี่ปุ่นก็ได้ส่งกำลังใจมาให้พวกเรา เค้าไม่ลืมเรา

วีดีโอที่จะได้ชมต่อไปนี้ ชื่อเพลง Himawari ที่มีความหมายว่า ดอกทานตะวัน ความหมายของเพลง คนญี่ปุ่นเพื่อให้กำลังใจคนไทยต่อสู้ เข้มแข็งดั่งดอกทานตะวัน