เพลงประกอบรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง พ.ศ.2550 – 2551

เพลงประกอบรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง พ.ศ.2550 – 2551 โดย BU Channel ไตเติ้ลรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ผลิตโดยนักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ออกอากาศจริงทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อ ก.ค.2550 – ต.ค.2551